LEH är branschorganisationen för tillverkare och importörer av elektriska handverktyg


Vår uppgift är bland annat att bevaka utvecklingen i branschen, etablera samarbeten och ge information till våra medlemmar, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer.