Branschorganisation för tillverkare och importörer av elektriska handverktyg

LEH bildades 1975 och har för närvarande 13 medlemmar. Branschsortimentet består av elektriska handverktyg, handmaskiner, spikpistoler och infästningar som säljs via detaljister och grossister.


Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av marknaden och har en marknadstäckning på proffsprodukter på drygt 95 %.

Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2016 uppgick till ca 4 miljarder kronor.

LEHs uppgift är att bevaka utvecklingen, etablera samarbete och ge information till branschen, riksdag, departement, andra myndigheter och organisationer etc.  
Generellt kan föreningens verksamhet
sammanfattas i följande huvudområden:


Affärsjuridiska frågor
Arbetsmiljöfrågor och säkerhet
Branschutveckling
EU-frågor
Konsumenträtt
Lagstiftning
Marknadsanalys i form av statistik och prognos
Miljöfrågor
Mässor