Statistik

LEH tar fram en detaljerad försäljningsstatistik för elektriska handverktyg, sladdlösa handverktyg och spikpistoler, både för Sverige och Norden. Statistiken visar antal försålda enheter och pris. LEH och dess medlemsföretag har därför en mycket god uppfattning om marknadens utveckling och kan löpande se trender och marknadsförändringar.